Հետ վերադարձելիության հաշվիչ

1լ. բենզինի գինը AMD
1լ. գազի գինը AMD
ԳԲՀ-ի գինը
Բենզինի ծախսը 100 կմ-ում

ԳԲՀ-ի արժեքի հետ վերադարձը կմ-ից

123